Usvojena izmijenjena esencijalna lista lijekova za potrebe osiguranih lica Fonda

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na 46. redovnoj sjednici održanoj 25.02.2016. godine, donio je Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju esencijalne liste liste lijekova za potrebe osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (prečišćeni tekst), broj: 015-180/7-UO-25/15-5, kojom su utvrđene nove cijene za ukupno 9 (devet) lijekova, a koji se nalaze na esencijalnoj listi lijekova (referalna lista) sa početkom primjene od 04.03.2016. godine.

 

Održani razgovori organa za vezu između BiH i Srbije iz oblasti zdravstvenog osiguranja

  U Brčko Distriktu BiH su u organizaciji Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, kao domaćina u hotelu “Jelena” od 08.09. do 10.09. 2015. godine održani razgovori organa za vezu iz oblasti zdravstvenog osiguranja Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Ispred Bosne i Hercegovine razgovorima su prisustvova tri organa za vezu iz oblasti zdravstvenog osiguranja: Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Zavod ...

 

Izmjena Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i dr. pomagala

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na 38. vanrednoj sjednici, održanoj 07.05.2015. godine, donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH i Odluku o finansiranju potrošnog materijala za liječenje osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja brčko distrikta BiH oboljelih od šećerne bolesti.

Obavijest

Realizacija projekta asistirane reprodukcije u 2015. godini

Slika
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 13, stava (1), tačka a) i b) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta Bih ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 17/07, 1/08 i 3/15) na 37. redovnoj sjednici, održanoj 28.05.2015. godine donosi Odluku o realizaciji projekta finansiranja asisitrane reprodukcije i Odluku o iznosu finansiranja...

Finansijski plan za 2015. godinu

 

Nа оsnоvu člаnа 18 Zаkоnа о budžеtu Brčkо distriktа BiH („Sl. glаsnik Brčkо distriktа BIH“, brој: 34/08) Stаtutа Fоndа zdrаvstvеnоg оsigurаnjа Brčkо distriktа BiH („Sl. glаsnik Brčkо distriktа BIH“, brој: 17/07 i 1/08), i Prаvilnikа о izrаdi Finаnsiјskоg plаnа Fоndа zdrаvstvеnоg оsigurаnjа Brčkо distriktа BiH brој: 015-180/7-56/11 оd 28.07.2011. gоdinе i Sаglаsnоsti о ispunjаvаnju uslоvа iz člаnа 9 Zаkоnа о budžеtu Brčkо distrikа BiH zа 2015. gоdinu оd Dirеkciје zа finаnsiје Brčkо distriktа BiH brој: 13.1-04.1-788/14 оd 23.09.2014. gоdinе, Uprаvni оdbоr Fоndа zdravstvenog osiguranja ...
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?