Javni konkurs za prijem u radni odnos kurira-domara na određeno vrijeme

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 2 Pravilnika o zapošljavanju u Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (prečišćeni tekst), broj: 015-180/8-32/14 od 04.04.2014. godine i Odluke o raspisivanju javnog konkursa, broj: 015-180/8-97/15 od 27.10.2015. godine i uz saglasnost Upravnog odbora, broj: 015-180/7-UO-82/15 od 29.10.2015. godine, raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme                                                    

 

 

Usvojena izmijenjena esencijalna lista lijekova za potrebe osiguranih lica Fonda

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na 43. redovnoj sjednici održanoj 19.11.2015. godine, donio je Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju esencijalne liste liste lijekova za potrebe osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (prečišćeni tekst), broj: 015-180/7-UO-25/15-4 od 19.11.2015. godine, kojom su tvrđene nove cijene za ukupno 15 (petnaest) lijekova, a koji se nalaze na esencijalnoj listi lijekova (referalna lista) sa početkom primjene od 27.11.2015. godine.

 

Održani razgovori organa za vezu između BiH i Srbije iz oblasti zdravstvenog osiguranja

 U Brčko Distriktu BiH su u organizaciji Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, kao domaćina , u hotelu “Jelena” od 08.09. do 10.09. 2015. godine održani razgovori organa za vezu iz oblasti zdravstvenog osiguranja Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.
Ispred Bosne i Hercegovine razgovorima su prisustvova tri organa za vezu iz oblasti zdravstvenog osiguranja: Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Zavod ...

 

Izmjena Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i dr. pomagala

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na 38. vanrednoj sjednici, održanoj 07.05.2015. godine, donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH i Odluku o finansiranju potrošnog materijala za liječenje osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja brčko distrikta BiH oboljelih od šećerne bolesti.

Obavijest

Realizacija projekta asistirane reprodukcije u 2015. godini

Slika
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 13, stava (1), tačka a) i b) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta Bih ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 17/07, 1/08 i 3/15) na 37. redovnoj sjednici, održanoj 28.05.2015. godine donosi Odluku o realizaciji projekta finansiranja asisitrane reprodukcije i Odluku o iznosu finansiranja...

Finansijski plan za 2015. godinu

 

Nа оsnоvu člаnа 18 Zаkоnа о budžеtu Brčkо distriktа BiH („Sl. glаsnik Brčkо distriktа BIH“, brој: 34/08) Stаtutа Fоndа zdrаvstvеnоg оsigurаnjа Brčkо distriktа BiH („Sl. glаsnik Brčkо distriktа BIH“, brој: 17/07 i 1/08), i Prаvilnikа о izrаdi Finаnsiјskоg plаnа Fоndа zdrаvstvеnоg оsigurаnjа Brčkо distriktа BiH brој: 015-180/7-56/11 оd 28.07.2011. gоdinе i Sаglаsnоsti о ispunjаvаnju uslоvа iz člаnа 9 Zаkоnа о budžеtu Brčkо distrikа BiH zа 2015. gоdinu оd Dirеkciје zа finаnsiје Brčkо distriktа BiH brој: 13.1-04.1-788/14 оd 23.09.2014. gоdinе, Uprаvni оdbоr Fоndа zdravstvenog osiguranja ...
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?