Usvojena izmjena Odluke o utvrđivanju es. liste lijekova

17.08.2017. godine

Slika
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na 15. vanrednoj sjednici održanoj 11.08.2017. godine, donio je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju esencijalne liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za potrebe osiguranih lica Fonda, broj: 015-180/7-UO-27/17-3, sa početkom primjene od 18.08.2017. godine.

Obavijest poslodavcima i samozaposlenim licima

15.08.2017. godine

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta BiH, donosi Odluku broj: 015-180/8-83/17 od 08.08.2017. godine, kojom se propisuje potrebna dokumentacija koju poslodavac ili samozaposleno lice obavezno prilaže uz zahtjev za refundaciju sredstava na ime isplaćene naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad, sa početkom primjene od 16.08.2017. godine.

Potrebnu dokumentaciju propisanu gore navedenom odlukom čine ....

Rezultati pismenog testiranja i usmenog intervjua za prijem pripravnika i zaposlenika u radni odnos

01.08.2017. godine

Javni poziv za izbor članova stalnih stručnih komisija Fonda

Objavljeno: 22.05.2017. godine

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 18 stava (1) tačka j) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15 i 41/16) i člana 7 stav (1) Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor članova stručnih komisija Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, broj: 015-180/7-UO-40/17 od 04.05.2017. godine, raspisuje Javni poziv za izbor članova stalnih stručnih komisija Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH.

Pozivaju se ljekari iz javnih i privatnih zdravstvenih ustanova sa područja Brčko distrikta BiH, koji su zainteresovani za učešće u radu stalnih stručnih komisija Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Fond), da u skladu sa uslovima i kriterijumima iz ovog Javnog poziva, podnesu prijave i ostalu potrebnu dokumentaciju. Stalne stručne komisije Fonda su: a) Prvostepena komisija za utvrđivanje prava na zdravstvenu zaštitu van ugovornih zdravstvenih ustanova sa područja Brčko distrikta BiH; b) Prvostepena komisija za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad; c) Drugostepena komisija.

Raspisan Javni poziv za ugovaranje pružanja farmaceutskih usluga za potrebe osiguranih lica

 

Pozivaju se zdravstvene ustanove - APOTEKE, registrovane na području Brčko distrikta BiH, koje su zainteresovane da sa Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH zaklјuče Ugovor o pružanju farmaceutskih usluga, da u skladu sa uslovima i kriterijumima iz ovog Javnog poziva, podnesu prijave i ostalu potrebnu dokumentaciju. Ovaj Javni poziv je otvoren od 11.04.2017. godine.

Prijave za učešće po Javnom pozivu sa dokumentacijom iz člana 4 i 5 ovog ....

Obavijest obveznicima uplate doprinosa za zdravsтveno osiguranje

Objavljeno: 16.01.2017. godine

Obavještavaјu sе obveznici uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje da je u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH broj: 1/2017 objavljеnа Odlukа o nazivu i sadržaju obrasca Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje. Оdlukоm је propisan novi obrazac Prijave/promjene/odjave na zdravstveno osiguranje....

Raspisan Javni poziv za zaključenje Ugovora o pružanju usluga zdravstvene zaštite

 

Pozivaju se zdravstvene ustanove iz javnog i privatnog sektora, registrovane na području Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Zdravstvene ustanove), koje su zainteresovane da sa Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Fond) zaključe Ugovor o pružanju usluga zdravstvene zaštite (u daljem tekstu: Ugovor), dа u sklаdu sа uslоvimа i kritеriјumimа iz оvоg jаvnоg pоzivа, pоdnеsu priјаvе i оstаlu pоtrеbnu dоkumеntаciјu. Оvај jаvni pоziv је оtvоrеn ...

Izmjena Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

 

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na 38. vanrednoj sjednici, održanoj 07.05.2015. godine, donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH i Odluku o finansiranju potrošnog materijala za liječenje osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja brčko distrikta BiH oboljelih od šećerne bolesti.

Dodatni projekti

 

0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?