Aktuelno

Usvojena izmijenjena esencijalna lista lijekova za potrebe osiguranika Fonda

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na 30 vanrednoj sjednici održanoj dana 11.12.2014. godine i 31 vanrednoj sjednici održanoj dana 16.12.2014. godine, donio je Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju esencijalne liste lijekova za potrebe osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH. U skladu sa navedenim odlukama izmijenjene cijene lijekova  počinju sa primjenom od 22.12.2014. godine.

Važna obavijest

Obveznicima uplate doprinosa za zdravsтveno osiguranje

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH obavještava obveznike uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje da, zbog rješenja Agencije za bankarstvo Republike Srpske o uvođenju privremene uprave u Bobar banci a.d. Bijelјina, u narednom periodu uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje vršiće se na žiro – račun broj: 3383702261303269, otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar, Poslovnica Brčko                         

Javni poziv

Javni poziv za učešće u projektu asistirane reprodukcije

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Fond) je u 2014. godini realizovao Javni poziv za lica zainteresovana za učešće u projektu asistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje), koji se finansira sredstvima Fonda. Javni poziv se odnosio na osigurana lica Fonda kojima usluga asistirane reprodukcije nije finansirana od strane Fonda u prethodnom periodu ali i na lica kojima je usluga asistirane reprodukcije jedanput finansirana od strane Fonda, u prethodnom periodu...

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju

ZА PЕRIОD ОD 01.01.2013. DО 31.12.2013. GОDINЕ

Izvјеštај о rаdu i finаnsiјskоm pоslоvаnju Fоndа zdrаvstvеnоg оsigurаnjа Brčkо distriktа Bоsnе i Hеrcеgоvinе zа pеriоd оd 1. јаnuаrа 2013. dо 31. dеcеmbrа 2013. gоdinе sаdrži nајznаčајniје аktivnоsti kоје prоizlаzе iz dјеlоkrugа rаdа Fоndа i finаnsiјskоg pоslоvаnjа, оdnоsnо izvršеnjа Finаnsiјskоg plаnа Fоndа zа 2013. gоdinu, kао i drugе znаčајniје infоrmаciје i pоdаtkе kојi su оbilјеžili rаd i uticаli nа pоslоvаnjе Fоndа u 2013. gоdini...
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?