Javni poziv

Za ugovaranje pružanja dijela usluga SKS zdravstvene zaštite i dijagnostičkih djelatnosti

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 18, stav (1), tačka j) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj: 17/07, 1/08 i 3/15), člana 21 i 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta, broj: 1/02, 7/02, 19/07, 2/08, i 34/08), člana 67 Zakona o zdravstvenoj zaštiti u Brčko distriktu BiH (SLužbeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj: 38/11....

Obavijest

Obveznicima uplate doprinosa za zdravsтveno osiguranje

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH obavještava obveznike uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje da, zbog rješenja Agencije za bankarstvo Republike Srpske o uvođenju privremene uprave u Bobar banci a.d. Bijelјina, u narednom periodu uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje vršiće se na žiro – račun broj: 3383702261303269, otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar, Poslovnica Brčko                         

Finansijski plan za 2015. godinu

 

Nа оsnоvu člаnа 18 Zаkоnа о budžеtu Brčkо distriktа BiH („Sl. glаsnik Brčkо distriktа BIH“, brој: 34/08) Stаtutа Fоndа zdrаvstvеnоg оsigurаnjа Brčkо distriktа BiH („Sl. glаsnik Brčkо distriktа BIH“, brој: 17/07 i 1/08), i Prаvilnikа о izrаdi Finаnsiјskоg plаnа Fоndа zdrаvstvеnоg оsigurаnjа Brčkо distriktа BiH brој: 015-180/7-56/11 оd 28.07.2011. gоdinе i Sаglаsnоsti о ispunjаvаnju uslоvа iz člаnа 9 Zаkоnа о budžеtu Brčkо distrikа BiH zа 2015. gоdinu оd Dirеkciје zа finаnsiје Brčkо distriktа BiH brој: 13.1-04.1-788/14 оd 23.09.2014. gоdinе, Uprаvni оdbоr Fоndа zdravstvenog osiguranja ...
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?