Aktuelnosti

Usvojena izmijenjena esencijalna lista lijekova za potrebe osiguranika FZO Brčko

Slika
Esencijalna lista lijekova za potrebe osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH o utvrđivanju esencijalne liste lijekova...

Javni konkurs

Izvještaj o selekciji kandidata sa zakazanim terminima pismenog testiranja

Slika
Komisija za provođenje postupka prijema zaposlenika u radni odnos po Odluci o raspisivanju javnog konkursa, broj: 015-180/8-22/14, nakon uvida u blagovremeno pristigle prijave po javnom konkursu, broj: 015-180/4-53/14 sačinila izvještaj o selekciji kandidata...

Javni poziv

Javni poziv za učešće u projektu asistirane reprodukcije

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Fond) je u 2014. godini realizovao Javni poziv za lica zainteresovana za učešće u projektu asistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje), koji se finansira sredstvima Fonda. Javni poziv se odnosio na osigurana lica Fonda kojima usluga asistirane reprodukcije nije finansirana od strane Fonda u prethodnom periodu ali i na lica kojima je usluga asistirane reprodukcije jedanput finansirana od strane Fonda, u prethodnom periodu...

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju

ZА PЕRIОD ОD 01.01.2013. DО 31.12.2013. GОDINЕ

Izvјеštај о rаdu i finаnsiјskоm pоslоvаnju Fоndа zdrаvstvеnоg оsigurаnjа Brčkо distriktа Bоsnе i Hеrcеgоvinе zа pеriоd оd 1. јаnuаrа 2013. dо 31. dеcеmbrа 2013. gоdinе sаdrži nајznаčајniје аktivnоsti kоје prоizlаzе iz dјеlоkrugа rаdа Fоndа i finаnsiјskоg pоslоvаnjа, оdnоsnо izvršеnjа Finаnsiјskоg plаnа Fоndа zа 2013. gоdinu, kао i drugе znаčајniје infоrmаciје i pоdаtkе kојi su оbilјеžili rаd i uticаli nа pоslоvаnjе Fоndа u 2013. gоdini...
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?