12

Doktori

 Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, na osnovu člana 21. tačka f) i člana 22. Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 23/08 i 14/10), u skladu sa članom 4. stav (1) Instrukcije o načinu propisivanja i izdavanja lijekova sa esencijalne liste lijekova za potrebe osiguranika Brčko distrikta BiH, broj: 01-014-007003/05 od 20.07.2005. godine i broj: 01-014-007003/05-1 od 30.03.2006. godine, donosi Rješenje o ovlaštenju za propisivaje lijekova sa esencijalne liste lijekova za potrebe osiguranika Brčko distrikta BiH.
Rješenjem se ovlašćuju doktori Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH za propisivanje lijekova sa esencijalne liste lijekova za potrebe osiguranika Brčko distrikta BiH, za 2011. godinu. Preuzmite listu doktora:

Latinica Ћирилица

Apoteke

Na osnovu Javnog poziva za ugovaranje farmaceutskih usluga za snabdijevanje osiguranih lica Fonda zdravstvebog osiguranja Brčko distrikta BiH, lijekovima sa esencijalne liste, broj: 015-180/8-11/11 od 16.03.2011. godine, potpisani su ugovori sa apotekarskim ustanovama-apotekama sa sjedištem ili poslovnom jedinicom u Brčko distriktu BiH.
Preuzmite tabelarni pregled apotekarskih ustanova u Brčko distriktu BiH :

Latinica  Ћирилица

Dodatna lista lijekova

Lista lijekova koji nisu obuhvaćeni Esencijalnom listom lijekova, a služe za liječenje određenih vrsta hroničnih oboljenja, donešena je od strane Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, Odlukom o utvrđivanju dodatne liste lijekova, broj: 015-180/7-108/12 od 09.11.2012. godine i Odlukom o dopuni Odluke o utvrđivanju dodatne liste lijekova broj: 015-180/7-108/12-1 od 29.01.2013. godine i sadrži lijekove u pdf dokumentu ispod:

Latinica  Ћирилица

Esencijalna lista lijekova

Esencijalna lista lijekova za potrebe osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH o utvrđivanju esencijalne liste lijekova, broj: 015-180/7-77/11 od 27.10.2011. godine, broj: 015-180/7-77/11-1 od 16.11.2011. godine, broj: 015-180/7-77/11-2 od 20.12.2011. godine, broj: 015-180/7-77/11-3 od 22.03.2012. godine, broj: 015-180/7-77/11-4 od 30.03.2012. godine, broj: 015-180/7-77/11-5 od 03.08.2012. godine, broj: 015-180/7-77/11-6 od 27.09.2012. godine, broj: 015-180/7-77/11-7 od 08.10.2012. godine, broj: 015-180/7-77/11-8 od 29.01.2013. godine, broj: 015-180/7-77/11-9 od 19.02.2013., broj: 015-180/7-77/11-10 od 11.07.2013., broj: 015-180/7-77/11-11 od 19.09.2013., broj: 015-180/7-77/11-12 od 15.11.2013. i broj: 015-180/7-77/11-13 od 27.03.2014. godine.

Latinica  Ћирилица