Obavijest

Izmjena Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i dr. pomagala

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na 38. vanrednoj sjednici, održanoj 07.05.2015. godine, donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH i Odluku o finansiranju potrošnog materijala za liječenje osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja brčko distrikta BiH oboljelih od šećerne bolesti.

Aktuelno

Usvojena izmijenjena Esencijalna lista lijekova za potrebe osiguranih lica Fonda

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na 36. redovnoj sjednici održanoj 26.03.2015. godine, donio Odluku o utvrđivanju esencijalne liste liste lijekova za potrebe osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (prečišćeni tekst), broj: 015-180/7-UO-25/15 i da je na 38. vanrednoj sjednici, održanoj 29.04.2015. godine, donio Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju esencijalne liste liste lijekova za potrebe osiguranih lica Fonda....

Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Fonda za 2014. godinu

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na osnovu člana 13 Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja (''Službeni glasnik Brčko distrikta BiH'' broj 17/07) i člana 29 Zakona o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za 2014. godinu (''Službeni glasnik Brčko distrikta BiH'' broj 8/12) na 36. redovnoj sjednici održanoj 26.03.2015. godine, donosi Odluku o usvajanju izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za period od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine.

 

Obavijest

Obveznicima uplate doprinosa za zdravsтveno osiguranje

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH obavještava obveznike uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje da, zbog rješenja Agencije za bankarstvo Republike Srpske o uvođenju privremene uprave u Bobar banci a.d. Bijelјina, u narednom periodu uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje vršiće se na žiro – račun broj: 3383702261303269, otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar, Poslovnica Brčko                         

Finansijski plan za 2015. godinu

 

Nа оsnоvu člаnа 18 Zаkоnа о budžеtu Brčkо distriktа BiH („Sl. glаsnik Brčkо distriktа BIH“, brој: 34/08) Stаtutа Fоndа zdrаvstvеnоg оsigurаnjа Brčkо distriktа BiH („Sl. glаsnik Brčkо distriktа BIH“, brој: 17/07 i 1/08), i Prаvilnikа о izrаdi Finаnsiјskоg plаnа Fоndа zdrаvstvеnоg оsigurаnjа Brčkо distriktа BiH brој: 015-180/7-56/11 оd 28.07.2011. gоdinе i Sаglаsnоsti о ispunjаvаnju uslоvа iz člаnа 9 Zаkоnа о budžеtu Brčkо distrikа BiH zа 2015. gоdinu оd Dirеkciје zа finаnsiје Brčkо distriktа BiH brој: 13.1-04.1-788/14 оd 23.09.2014. gоdinе, Uprаvni оdbоr Fоndа zdravstvenog osiguranja ...
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?